WORK & TRAVEL


Program: Work&Travel

Dzięki inicjatywie Rządu USA skierowana do studentów z całego świata, chcących poznać kraj, obyczaje w nim panujące oraz jego kulturę w tym umożliwienie polskim studentom podjęcia legalnej pracy wakacyjnej na terytorium Stanów Zjednoczonych podczas obecnych i kolejnych wakacji akademickich.
Co roku korzystając z tego programu USA odwiedzają setki tysięcy młodych ludzi z całego świata.
Możliwość podjęcia legalnej pracy w Stanach Zjednoczonych dzięki specjalnej wizie J-1 zagwarantowanej dzięki formularzowi IAP-66.
Otrzymanie, wizy J-1 umożliwia czteromiesięczną legalną pracę. Po tym okresie istnieje jeszcze możliwość miesięcznego podróżowania.
Rząd USA rozdziela coroczną pulę wiz J-1 pomiędzy organizacje typu non-profit, mające siedziby na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Organizacje takie mają prawo do wystawiania dokumentów wizowych DS 2019, które są podstawą do otrzymania wizy. Dokument DS 2019 jest potrzebny przez cały okres pobytu w Stanach zjednoczonych. Nie wolno go zgubić!
Rekrutacja studentów odbywa się poprzez lokalnych przedstawicieli AICE. Najczęściej przedstawiciele Ci również pomagają studentowi w znalezieniu pracy na terenie USA.
Oprócz niewątpliwych korzyści finansowych, uczestnik nabiera doświadczenia w pracy za granicą i oczywiście doskonali język angielski.
Dodatkowe korzyści to:
- Poznanie amerykańskiej kultury i stylu życia, a także nawiązanie międzynarodowych znajomości,
- Szansa na udoskonalenie znajomości języka angielskiego,
- Ewentualność zarobienia niemałych pieniędzy,
- Miłe spędzenie wakacji.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE:

Uczestnik programu musi:
- mieć 18-28 lat ,
- być studentem studiów ,dziennych lub zaocznych, nie studiwać na pierwszym lub ostatnim roku,
- znać angielski w stopniu co najmniej średnio zaawansowanym, umożliwiającym komunikowanie się w tym języku,
- posiadać paszport ważny co najmniej do 30 kwietnia 2004 roku,
- być osobą odpowiedzialną, samodzielną i zaradną.

Uczestnicy programu będą wykonywać następujące prace na terenie parków rozrywki:
- utrzymywanie porządku,
- usługi gastronomiczne,
- ogrodnictwo,
- praca w sklepach>,
- pracownicy obiektów rozrywkowych ,
- parkingowi,
- operatorzy maszyn w parku rozrywki,
- ochrona,
- informacja, ratownicy,bilerzy, szatniarze. PRZEBIEG PROCESU APLIKACYJNEGO
- FORMULARZ APLIKACYJNY Kandydat wypełnia formularz aplikacyjny który znajduje się na stronie www:"http://www.aice-staff.com"
- Przygotowuje wymagane dokumenty i telefonuje do lokalnego przedstawiciela, aby umówić się na interview. Najpóźniej w dniu interview kandydat musi uiścić bezzwrotną opłatę administracyjną w wysokości 200 PLN.
- INTERVIEW Kandydat przechodzi interview w biurze lokalnego agenta i jeśli zostanie zaakceptowany, podpisuje umowę z lokalnym agentem oraz uiszcza opłatę rejestracyjną 150 USD albo 120 USD (jeśli kandydat ma własnego pracodawcę). Jeśli kandydat nie zostanie zaakceptowany, opłata rejestracyjna nie jest pobierana.
- AKTYWOWANIE PODAŃ Dotyczy kandydatów, którzy ukończyli proces aplikacyjny i dostarczyli wszystkie dokumenty. Jest to proces elektronicznego dastarcznia formularzy do centrali AICE
- ZNALEZIENIE MIEJSCA ZATRUDNIENIA W USA Pracodawcę wskazuje AICE albo kandydat (jeśli ma własnego pracodawcę) i informuje o tym lokalnego przedstawiciela.
- OTRZYMANIE KONTRAKTU dla kandydata z miejsca pracy i przekazanie go lokalnemu agentowi odpowiednio przez AICE albo kandydata ( jeśli ma własnego pracodawcę).
- PODPISANIE KONTRAKTU Przekazanie go do lokalnego agenta.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OTRZYMANIA WIZY:
- wymagane dokumenty
- formularz aplikacyjny,
- 1 referencja wypisana w języku angielskim,
- zaświadczenie o niekaralności ( okres oczekiwania na wydanie przez właściwy Sąd Wojewodzki około miesiąca),
- ksero legitymacji studenckiej,
- podpisany kontrakt z pracodawcą,
- wniesienie opłat za udział w programie: 560 USD albo 380 USD (własny pracodawca), od każdego kandydata.
- przygotowanie wizy Po otrzymaniu kompletnej dokumentacji, AICE zwróci się do amerykańskiej organizacji sponorującej program o wydanie formularzy wizowych, a nastepnie przekaże je lokalnemu agentowi.
Kandydat w biurze lokalnego agenta, otrzyma formularze wizowe. Zanim formularze wizowe zostaną wydane kandydatowi, musi on uiścić kaucję w wysokości 500 USD tytułem gwarancji zakończenia przez niego programu i powrotu do kraju.
Kandydat musi osobiście stawić się w Ambasadzie Amerykańskiej w Warszawie albo w Konsulacie Generalnym w Krakowie, aby złożyć podanie o wizę. Wcześniej też zobowiązany jest dokonać opłaty wizowej (100 USD).
- szkolenie Kandydat musi brać udział w maju w jednodniowym szkoleniu w Polsce przed wyjazdem do USA.
- lot i ubezpieczenie Kandydat lokalnemu agentowi dostarcza dowód, że wykupił już sobie bilet lotniczy oraz ubezpieczenie (1 -14 dni przed wylotem do USA).
- wylot do USA Kandydat wylatuje do USA 1 - 2 dni przed datą ustaloną na kontrakcie (umowie z pracodawcą).
PRACA Kandydat otrzymuje propozycje miejsc pracy. Może tez przedstawić własnego pracodawcę. Większość organizacji amerykańskich oferuje możliwość spotkania z pracodawcami w Polsce w celu umożliwienia studentom podpisania umowy o pracę. Serwer pracy naszej firmy będzie organozować Targi Pracy.

ZAKWATEROWANIE
Zazwyczaj razem z ofertą pracy pracodawca oferuje zakwaterowanie, bądś doradza gdzie można je znaleść

SPOTKANIA ORGANIZACYJNE
Program zapewnia spotkanie orientacyjne, które dotyczy warunków pracy, pieniędzy, ubezpieczenia, podatków, podróżowania po USA, itp.

PODRÓŻOWANIE
Zachęcamy studentów do organizowania wycieczek po zakończeniu programu, jako że wiza J-1 umożliwia dodatkowy 30 dniowy pobyt na terenie USA (bez możliwości pracy). Po 30 dniach uczestnik zobowiązany jest powrócić do Polski.

WSPARCIE
W razie jakichkolwiek kłopotów student może kontaktować się z całodobowo czynnym biurem organizacji amerykańskiej w USA.

PIENIĄDZE
Uczestnicy powinni mieć przy sobie wystarczającą ilość pieniędzy(min 400USD) na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, transportu lokalnego oraz ewentualnych rozrywek, do momentu pierwszej wypłaty, którą otrzymują zazwyczaj po 2 tygodniach.
Niezbędne dokumenty
Uczestnicy muszą posiadać ważny paszport oraz wizę J-1 wydaną przez Konsulat Stanów Zjednoczonych. Po dokonaniu przez studenta pełnej wpłaty za program, amerykański partner prześle dokument DS.-2019. Formularz ten musi być dostarczony do konsulatu w celu otrzymania wizy J-1.

UBEZPIECZENIE
Uczestnicy musząą być ubezpieczeni zgodnie ze standardami amerykanskimi. Przed wyjazdem otrzymają szczegółową broszurę dotyczącą ubezpieczenia i świadectwo ubezpieczeniowe razem z promesą wizową DS.-2019. Ubezpieczenie według standardów amerykańskich (w roku 2002 każdy z uczestników był ubezpieczony na kwotę 1.650.000 USD).

SOCIAL SECURITY NUMBER I PODATKI
Wszyscy uczestnicy, którzy nie brali udziału w tego typu programie i nie został im przyznany Social Security Number muszą ubiegać się o przyznanie im tego numeru zaraz po przyjeździe do USA. Studenci mogą być zobowiązani do opłacenia podatku federalnego i stanowego. Po powrocie do Polski uczestnicy mogą ubiegać się o zwrot podatków.
OPŁATY
- opłata administracyjna = 200zł,
- opłata rejestracyjna= 150 USD (120 USD w wypadku kandydatów z własnym pracodawcą),
- opłata za program = 560 USD (380 USD) dla kandydatów z własnym pracodawcą - płatne po znalezieniu pracy i przed otrzymaniem kontraktu z pracodawcą),
- wiza = 100 USD,
- ubezpieczenie = około 100 USD,
- przelot ( oferujemy tanie linie przewozowe),
- kaucja bezpieczeństwa 500 USD (nie dotyczy kandydatów z własnym pracodawcą ),płatne przed otrzymaniem formularzy wizowych.

ZWROTY
- opłata administracyjna i rejestracyjna jest nieodwracalna, chyba że do 30 kwietnia nie znajdzie się kandydatowi miejsca pracy,
- w razie odmowy wizy przez ambasadę i zwrócenie formularzy wizowych kandydat otrzymuje 500 USD zwroty lub 280 USD zwrotu w wypadku kandydatów z własnym pracodawcą,
- zwrot wpłąconych należności odbywać będzie się po okazaniu formulerzy wizowych na wniosek kandydata,
- po otrzymaniu wizy nie będzie żadnych zwrotów.


PORÓWNANIE KOSZTÓW I ZYSKÓW POMIĘDZY PROGRAMAMI AICE ( Work & travel i camp summer).

WYDATKI
WORK & TRAVEL
CAMPS
  Rejestracja
150 USD
150 USD
  Wiza
100 USD
100 USD
  Ubezpieczenia
100 USD
100 USD
CAŁOŚĆ
350 USD
350 USD
  Dochód:
  - 9 tygodni
2.340 USD
1.300 USD
  Opłata za kwaterę i wyżywienie
1.260 USD
0.00 USD
  Dochód na czysto za 9 tygodni
1.080 USD
1.300 USD
  - 12 tygodni
3.120 USD
1.900 USD
  Opłata za kwaterę i wyżywienie
1.680 USD
0.00 USD
 
  Dochód na czysto za 12 tygodni
1.440 USD
1.900 USD

PODEJMIJ DECYZJĘ SAM !