STYPENDIA W WIELKIEJ BRYTANII


Gdzie szukać stypendium?

Stypendia brytyjskie czekają na inteligentnych i przebojowych młodych ludzi z Polski. Zobaczmy, kto i o jaką sumę może się ubiegać.

 1. Szansę na dofinansowanie z angielskiej uczelni już na pierwszym roku studiów są niewielkie, ale trzeba próbować. Niektóre szkoły wyższe dają obcokrajowcom stypendia nie tylko na czesne, ale i na utrzymanie. Są to jednak zwykle jedno-dwa stypendia na rok i żeby je zdobyć, trzeba być po prostu najlepszym. O tym, które szkoły je przyznają, można dowiedzieć się ze strony internetowej www.kbn.gov.pl/miedzyn/2/gb/styp.html. Pozostałe uczelnie przyznają stypendia przeważnie na studia podyplomowe.

  2. Stypendium Josepha Conrada administrowane przez British Council.
W pełni fundowane przez rząd brytyjski. Atrakcyjne, bo "elastyczne" - można je otrzymać na konkretne kursy lub też indywidualny program badań naukowych. To stypendium adresowane jest do absolwentów szkół wyższych (z wyjątkiem stomatologii, medycyny, weterynarii, muzyki, sztuk pięknych i sportu) poniżej 35. roku życia. Wymagana jest bardzo dobra znajomość angielskiego - minimum 6,5 punktów w 9-punktowej skali egzaminu IELTS. Stypendium nie otrzymają ci, którzy w ciągu ostatnich trzech lat korzystali z innych stypendiów rządu brytyjskiego. Kandydaci przedstawiają projekt badań naukowych, które chcą przeprowadzić. Zwycięzców wyłania się drogą konkursu. Stypendium przyznaje się na okres od 3 do 12 miesięcy - pokrywa koszty nauki, utrzymania i podróży w obie strony. Stypendiów tych jest co roku kilkanaście. Dostępne są także dodatkowe miejsca dzięki sponsorom: Commercial Union Polska, Tesco, Linklaters, Cable &. Wireless. Ile ich będzie i w jakiej wysokości, zależy od
hojności sponsorów.

Joseph Conrad-Commercial Union Scholarschip - stypendium w dziedzinie ekonomii i finansów
Joseph Conrad-Tesco Scholarship - stypendia głównie dla studentów zarządzania lub marketingu
Joseph Conrad-Cable & Wireless - w dziedzinie telekomunikacji
Joseph Conrad-Linklaters Scholarship, EYLS (European Young Lawyers Scheme) oraz Cameron Scholarship - w dziedzinie prawa
Wasilewski Scholarschip - dla studentów kierunków ścisłych (np. metalurgia i materiałoznawstwo) i humanistytcznych (m.in. nauki społeczne).
Oxford and Cambridge Colleges Hospitality Scheme - na wszystkie kierunki, które można studiować na uniwersytetach w Oxfordzie i Cambridge
Jewish-Christian Scholarschip - w dziedzinie stosunków żydowsko -chrześcijańskich
Literatur Scholarships - w dziedzinie literatury
dodatkowe informacje znaleźć można pod adresem: http://www.britishcouncil.pl/
Informacje, kiedy i jak starać się o stypendium, pod adresem: http://www.britishcouncil.pl/ lub tel.: (O 22) 695 59 84.

  3. Stypendium w Plater College Oxford
Szesnaście trzymiesięcznych stypendiów w Plater College (Oxford) przyznawanych jest studentom czwartego roku na prowadzenie badań naukowych lub kwerendy biblioteczne, czyli zbieranie materiałów do pracy magisterskiej. Przeznaczone jest dla studentów wydziałów humanistycznych lub społecznych. Stypendium obejmuje koszty studiów, utrzymania, zakwaterowania, podróży oraz drobne kieszonkowe.
Wymagania: bardzo dobra znajomość języka angielskiego, dobre wyniki
w nauce.
Informacje: Fundacja im. Stefana Batorego,
tel.: (O 22) 536 02 63,
http://www.batory.org.pl

Gdzie dzwonic po stypendium?

W centrach informacji British Council w Warszawie i w Karakowie dowiemy się wszystkiego na temat brytyjskiego systemu edukcji i możliwości studiowania. Biblioteki brytyjskie zapewniają dostęp do ksiązek, informatorów i innych publikacji na temat edukacji w Anglii.

  British Council
www.britishcouncile.pl
tel.: (0 22) 695 59 00
bc.warsaw@britishcounsil.pl
tel.: (0 12) 428 59 30

krakow@britishcouncil.pl

  Biblioteki brytyjskie:

  Białystok
tel.: (0 85) 745 75 21
e-mail: bcouncil@ettc.uwb.edu.pl

  Gdańsk
tel.: (0 58) 301 60 62
e-mail.: britcoun@panda.bg.univ.gda.pl

  Katowice
tel.: (0 32) 256 23 70
e-mail: libbckc@homer.fil.us.edu.pl

 Lublin
tel.: (0 81) 741 86 24
e-mail: bclublin@hector.umcs.lublin.pl

  Wrocław
tel.: (0 71) 375 28 58
e-mail: biblbryt@uni.wroc.pl

  Łódź
tel.: (0 42) 633 88 12
e-mail: bibbryt@krysia.uni.lodz.pl

  Toruń
tel.: (0 56) 622 77 36
e-mail: magol@cc.uni.torun.pl

  Szczecin
tel.: (0 91) 449 41 21
e-mail: bcl@arcadia.tuniv.szczecin.pl

  Poznań
tel.: (0 61) 853 17 90