STYPENDIA W NIEMCZECH


Informacji o stypendiach możemy szukać na stronach internetowych uniwersytetów, polsko-niemieckich organizacji oferujących stypendia, fundacji wspierających studentów za granicą i w niemieckiej ambasadzie.

Oferta stypendialna na niemieckich uczelniach jest ogromna. Na stypendium do Niemiec wyjechać łatwiej niż gdzie indziej. Na pewno mniej osób mówi po niemiecku niz po angielsku, stąd konkurencja jest mniejsza no i sama nauka w Niemczech jest bezpłatna, dlatego też polskie uczelnie chętnie podpisują umowy o wymianie studentów.
Stypendia przyznawane są na okres od 3 do 12 miesięcy. Od kandydatów ymaga się zazwyczaj podstwowej znajomości języka niemieckiego, pot5wierdzonej przez uczelnię lub też Certyfikatem Deutsch als Fremdsprache, wydawanego przez Goethe Instytut. Wyjątki mogą stanowić np. kandydaci na kierunki przyrodnicze, gdzie w zasadzie wystarcza podstawowa znajomość języka niemieckiego oraz dobra angielskiego.
W pierwszej kolejności aby móc ubiegać sie o stypendium, musimy zebraćpotrzebne papiery: listę zaliczonych przedmiotów na studiach wraz z ocenami przetłumaczoną na niemiecki i angielski, zaświadczenia, że jest się studentem, zaświadczenie o znajomości języka, CV i podanie o stypendium - często jest to gotowy formularz, oraz kopii paszportu.
Jeżeli uda nam się zakwalifikować, to skontaktuje się z nami przedstawiciel niemieckiej uczelni i zaproponuje pomoc w załatwieniu akademika, zameldowania, kilkudniowy kurs przygotowawczy dla stypendystów z różnych krajów, przydzieli także opiekuna spośród studentów starszych lat.
Na pewno warto zgłosić się na początku na kikudniowy kurs przygotowawczy i do tzw. Ausländerbüro - czyli biura ds. cudzoziemców na uniwersytecie. Pracownicy biura oraz nasi opiekunowie pomogą nam oswoić się z nową sytuacją, pokażą jak korzystać z biblioteki, pracowni komputerowej i doradzą jakie przedmioty wybrać. Warto zdecydować się na takie przedmioty, które mogą nam zostać zaliczone do wybranego programu studiów na macierzystej uczelni. Najlepiej, jeżeli istnieje możliwość rozliczenia szię w punktach ECTS. Ten system punktacji działa na większości uczelni w Unii Europejskiej i na niektórych polskich uniwersytetach. Zaliczenie każdego przedmiotu premiowane jest określoną ilością punktów ( niezależną od oceny z zaliczenia). Aby zaliczyć semestr, należy zabraćwyznaczoną liczbe punktów.

Uniwersytety

www.spiegel.de/unispiegel/studium -ranking niemieckich uczelni stworzony przez tygodnik "Der Spiegel" (serwis płatny).
www.holderied.de/deutschehochschulen.html - lista wszystkich adresów internetowych i linków do niemieckich uczelni.

FUNDACJE:

Fundacja im. Stefana Batorego - Przyznaje stypendia na studia zagraniczne i staże badawcze w różnych dziedzinach nauki. Stypendia są adresowane do osób,
które spełniają warunki określone przez fundację i przejdą kolejne etapy rekrutacji.
Adres: ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
tel.: O 22 536 02 00
fax: O 22 536 02 20
e-mail: batory@batory.org.pl
www.batory.org.pl

Program Socrates/Erasmus - Program wspierający międzynarodową współpracę między uczelniami oraz wymianę studentów i nauczy-cieli akademickich w Europie.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Biuro Programu Sokrates
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
Program Socrates/Erasmus
tel.: O 22 629 77 79
www.socrates.org.pl/erasmus

Fundacja Konrada Adenauera - Fundacja przyznaje trzymiesięczne stypendia dla ekspertów i naukowców oraz stypendia dla studentów wyższych lat studiów trwające minimum dwa semestry. Stypendia dotyczą najczęściej - choć nie wyłącznie - zagadnień prawnych, ekonomicznych i politologicznych.
Przedstawicielem w Polsce jest Roland Freundstein
Adres:
Fundacja Konrada Adenauera
ul. J. Dąbrowskiego 56
02-561 Warszawa
tel.: O 22 845 38 94, 848 54 01
fax: 0 22 848 54 37
e-mail: kas-w-wa@kas.pl
www.kas.pl

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - wspiera naukowców i zespoły badawcze oraz inicjatywy inwestycyjne służące nauce w Polsce poprzez przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów, udzielanie subwencji w ramach ogłaszanych corocznie programów. Przyznawanie wszelkich subwencji, nagród oraz stypendiów odbywa się w drodze konkursu.
Adres:
ul. Grażyny 11
02-548 Warszawa
tel.: O 22 845 95 00
fax: O 22 845 95 05
e-mail: fnp@fnp.org.pl
www.fnp.org.pl

Fundacja Aleksandra von Humboldta - Fundacja oferuje młodym naukowcom stypendium w Niemczech.
Jean-Paul-Str.12
53173 Bonn
Niemcy
tel.:0-049 022 88330
fax:0-049 022 8833199
http://www.humboldt-foundation.de

DAAD Deutscher Akademischer Austausch Dienst - Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD kieruje swoją ofertę stypendiów do studentów, absolwentów oraz naukowców.
Przedstawicielstwo w Warszawie;
ul. Czeska 24
03-902 Warszawa
tel.: O 22 616 13 08, 617 48 47
fax: O 22 616 12 96
e-maił: daad@daad.pl
http://www.daad.de

GFPS-POLSKA - Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Naukowo - Kulturalne GFPS przyznaje polskim studentom stypendia naukowe w wybranych ośrodkach uniwersyteckich Niemiec. GFPS - Polska pośredniczy w tej działalności, prowadząc akcję rekrutacyjną.
Adres:
GFPS - Polska
ul. Krowoderska 8
31-142 Kraków
e-maił: gfpspl@poczta.wp.pl
http://akson.sgh.waw.pl/~adomaz/

Deutscher Paedagogischer Austauschdienst - Organizacja zajmująca się wymianą międzyszkolną i stypendiami dla uczniów szkół średnich.
Adres:
ul. Czeska 24
tel.: O 22 617 48 47
http://www.kmk.org
Goethe Institut

Stypendium Fundacji im. Macieja Nowickiego -Stypendium podyplomowe dla najlepszych absolwentów wyższych uczelni w dziedzinie ochrony środowiska. Stypendia -1000 euro miesięcznie - przez pół roku fundowane przez Deutsche Bundesstiftung Umwelt i Fundację im. Macieja Nowickiego. Stypendyści kierowani są do renomowanych instytucji niemieckich - zarówno do instytutów naukowych, jak i do znanych firm.
Fundacja im. Macieja Nowickiego
ul. Walecznych 44a/1
03-916 Warszawa
tel.: O 22 616 27 29
e-maił: biuro@fundnowickiego.pl
http://www.fundnowickiego.pl

Praktyczne rady


Jak zwiekszyć swoje szanse na stypendium:

Zapytaj najpierw w dziale współpracy z zagranicą w rektoracie, czy twój wydział prowadzi wymianę studentów z niemiecką uczelnią w ramach programu Socrates. Jeśli tak, poproś koordynatora wymiany, by wpisał ciue do programu . Jest to najłatwiejszy sposó, aby wyjechać na studia za granicę.

Jeżeli starasz sie o stypendium w innych instytutach, to rób to równolegle. Nie jest to raczej mile widziane, ale nikt nie musi o tym wiedzieć.


Nie rezygnuj, gdy nie uda ci się za pierwszym razem. Wielu osobom, które starały się o stypendium kilka razy, w końcu się udało.

W dokumentach, jakie składasz, ubiegając sie o stypendium, najważniejszy jest opis projektu. A projekt, to nic innego, jak np. twoja praca semestralna, która czasem zastępuje egzamin końcowy z przedmiotu albo praca magisterska. W języku niemieckim prawie wszystkie prace naukowe możesz nazwać projektami.

Przekonaj komisje kwalifikacyjną, że tylko pobyt w Niemczech pozwoli ci na rzetelną realizacje projektu. Chodzi tu głównie o literaturę, do której nie ma dostępu w Polsce. Dobrym argumentem jest też chęć przeprowadzenia badań, ankiet itp.

Twoje szanse na stypendium będą duże, jeśli przekonasz komisję, że jesteś osobą interesującą, otwartą na świat i że masz niecodzienne hobby.

 Preferowani są studenci, którzy dotą nie korzystali ze stypendium w Niemczech, albo byli bardzo krótko.

Bądź pewny siebie, swojej wartości, naucz się, jak się dobrze zareklamować.