RODZAJE KURSÓW

Tutaj znajdziesz informacje o rodzajach kursów zagranicznych przeznaczonych dla róznych grup wiekowych lub też grup zawodowych oraz inne potrzebne informacje dotyczące kursów.

Kursy ogólne w ciagu roku - obejmują naukę języka ogólnego i integrujące ćwiczenie wszystkich umiejętnosci językowych, z naciskiem na komunikację. Kursy podstawowe obejmują od 15 do 20-24 lekcji/tydz., kursy intensywne od 25 do 40 lekcji/tydz. Kursy są prowadzone przez okragłly rok, również w wakacje wzbogacone o program zajeć dodatkowych i wycieczek.

Kursy wakacyjne - mają ograniczoną ilość lekcji połączonych z programem rekreacyjno-kulturalnym.

Kursy dla nastolatków - Junior courses - to organizowane z myśla o najmłodszych kurso-obozy. Zajęcia odbywają się w godzinach rannych,
zaś po południu organizowane są gry sportowe, wycieczki, wyjścia do kina na dyskoteki, w weekendy - całodniowe wycieczki. Dzieci oraz młodzież znajdują się cały czas pod opieka personelu szkoły. Młodzież mieszka u rodzin lub w internatach szkolnych.

Kursy specjalistyczne (Business, dla nauczycieli, lekarzy, prawników) -obejmują naukę języka, terminologię oraz funkcje językowe związane z daną dziedziną potrzebną w pracy. Zwykle przy tego rodzaju kursach wymagana jest już znajomość języka.

Kursy dla nauczycieli języków obcych - są przygotowywane specjalnie dla nauczycieli, którzy uczą języków obcych. Kursy obejmują z reguły dwa komponenty: language refreshment oraz methodology update. Dzięki temu można obserwować pracę native speakerów, nauczyć się nowych metod nauczania, które są bardziej efektywne i wykorzystać je w swojej pracy zawodowej. O dofinasowanie można się starać w ramach programu UE Lingua.

Kursy dla biznesmenów obejmują korespondencję w zakresie biznesu, omówienie typowych sytuacji: rozmowy kwalifikacyjne, uczestnictwo w spotkaniach służbowych, prowadzenie negocjacji, prezentacji, rozmowy przez telefon. Kurs również pozwala przyswoić typowe słownictwo specjalistyczne.

Nauka w domu nauczyciela to kurs dla osób zainteresowanych intensywną nauką połączoną z lekcjami one to one, czyli indywidualnymi - w domu nauczyciela. Istnieje również możliwość nauki w towarzystwie drugiego studenta. Tutaj masz możliwość obcowania z nauczycielem przez cały dzień. Program ten jest przeznaczony dla każdego kto ukończył 13 rok życia.

Kursy egzaminacyjne mają zwykle charakter dłuższy, wymagana jest znajomość języka, daty kursów podporządkowane są terminom egzaminów.

Kursy z praktykami w firmach - po kursie z reguły 4-8 tygodniowym uczestnik trafia do firmy zgodnej ze swoimi studiami.


Szkoły prowadzą kursy przez okrągły rok. Najkrótszy kurs trwa z reguły 2 tygodnie, a latem można go zacząć w każdy poniedziałek; długość kursu ustala jego uczestnik, im dłuższy kurs, tym większe postępy w nauce. Przy kursach dłuższych uczestnik przechodzi na wyższe poziomy zaawansowania w szkole. Nasze szkoły zatrudniają wyłącznie rodowitych użytkowników języka, specjalistów w zakresie nauczania języków obcych. Zajęcia odbywają się głównie w oparciu o metodę komunikatywną, kładącą nacisk na rozwijanie umiejętności potrzebnych w codziennych sytuacjach; główne jej cechy to praca w parach i grupach, role-plays tj. odgrywanie scenek, słuchanie i czytanie autentycznych tekstów; duży nacisk położony jest na konwersacje, jednakże kurs obejmuje ćwiczenie wszystkich umiejętności językowych. Na zakończenie kursu uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu oraz przy kursach dłuższych niż 4 tygodnie raport o postępach w nauce. Ważnym aspektem edukacyjnym wyjazdów językowych jest organizowany przez szkoły program zajęć pozalekcyjnych - kulturalnych i sportowych (płatnych oddzielnie lub wliczonych w koszty kursu); są to wycieczki, party powitalne, dyskoteki, projekcje wideo, quiz show, zajęcia sportowe i artystyczne. Ponadto szkoły oferują bezpłatny dostęp do biblioteki, pracowni do samodzielnej nauki, internetu / poczty elektronicznej.

Przed wyborem kursu i szkoły sprawdź:

Gdzie leży szkoła?
W jaki sposób do niej dojechać?
Czy szkoła ma łatwy dojazd środkami transportu publicznego?
W jaki sposób można zapisać się do szkoły?
Co trzeba zrobić, aby otrzymać potwierdzenie udziału w kursie?
Czy szkoła pomaga w załatwieniu formalności wizowych?
Ile kosztuje nauka?
Czy szkoła pobiera wpisowe?
Ile potrzeba kieszonkowego na codzienne wydatki?
Ile kosztują dojazdy do szkoły?
Czy szkoła proponuje dodatkowe wycieczki i zajęcia popołudniowe?
Czy szkoła posiada dostęp do internetu?
Ile jest poziomów w szkole?
Kiedy można rozpocząć kurs?
Jaki jest najkrótszy czas trwania kursu?
Ilu studentów jest w grupie?
Czy grupy są międzynarodowego, ile jest narodowości?
Czy szkoła oferuje udział w egzaminach?
Na podstawie czego odbywa się przydział do grupy?
Jaki jest średni wiek studentów?
Czy szkoła pomaga w dostaniu się do collegu, na studia wyższe?
Czy nauczyciele mają kwalifikacje do nauki języków obcych?
Czy szkoła ma akredytację?
Od kiedy istnieje szkoła?
Czy szkoła wydaje certyfikat ukończenia kursu?