Praktyki w USA

INTERNSHIPS USA


USA - San Francisco, San Diego, Chicago

Nazwa programu: USA Internship Program
Długość programu: 12 tygodni

Praktyki są niepłatne, czas pracy wynosi 30-40 godzin tygodniowo. Program obejmuje naukę na 4-tygodniowym kursie języka angielskiego w wymiarze 18 lekcji tygodniowo, po którym uczestnik odbywa dwumiesięczną praktykę w firmie. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, min. 400 punktów na teście TOEFL. Po zakończeniu programu wydawany jest certyfikat ukończenia praktyk i/lub list referencyjny.


USA - Nowy Jork

Nazwa programu: Junior Internship Program
Długość programu: 6-10 tygodni


praktyki są niepłatne, czas pracy wynosi 30-40 godzin tygodniowo. Program rozpoczyna się od dwutygodniowego intensywnego kursu języka angielskiego obejmującego 30 lekcji tygodniowo, po którym kandydat kierowany jest do firmy na praktykę,która może trwać


 

4-8 tygodni, czas jej trwania można przedłużyć za dopłatą.
Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym. Oferowane stanowiska pracy to tzw. office support obejmujące zbieranie materiałów, przygotowanie prjektów, zarządzanie bazami danych, telefonowanie, praca z urządzeniami biurowymi typu faxowanie, kopiowanie, koordynacja spotkań oraz innych wydarzeń w firmie.