Praktyki w Anglii

PROFESSIONAL ENGLISH PROGRAMME


Informacje o programie:


Jest to połączenie kursu językowego z niepłatnymi praktykami w firmach zgodnie z profilem studiów.
Kurs obejmuje 15 tygodni nauki i 15 tygodni praktyk. Ten rodzaj praktyk jest odpowiedni dla osób znających język angielski w średnim stopniu. Program rozpoczyna się od 10 - tygodniowego kursu języka angielskiego, po którym uczestnik trafia do firmy zgodnie z profilem swoich studiów. Praktyka trwa 15 tygodni i jest niepłatna. Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego. Po zakończeniu praktyki uczestnicy odbywają 5 tygodniowy kurs, po którym mogą zdawać egzamin Business English Cambridge Examination (BEC 1 - 3). Po zakończeniu programu uczestnicy otrzymują Certificate of Work Experience wydawany przez University of Cambridge.


 
Warunki programu:

- studenci i niedawni absolwenci studiów wyższych i licencjackich, policealnych i pomaturalnych
- znajomość języka w stopniu średnio zawansowanym
- dojrzałość i motywacja do pracy
- własne kieszonkowe
- karta zgłoszeniowa
- CV i list motywacyjny
- zakwaterowanie u rodzin angielskich lub w mieszkaniach, akademikach

Czas trwania:

Professional English Options
Option 1: 4 weeks study - 22 weeks vocational placement, 1 week study
Option 2: 8 weeks study 18 weeks vocational placement, 1 week study
Option 3: 12 weeks study 22 weeks vocational placement, 1 week study
Option 4: 16 weeks study 18 weeks vocational placement, 1 week study

Examples of internships available:
Marketing, Finance, Travel and Tourism, PR, Advertising, IT, Hotel and Catering (paid option).

Lista dokumentów:

- karta zgłoszeniowa
- 3 zdjęcia
- cv, list motywacyjny

Opłata obejmuje: kurs i praktyki

Procedura kwalifikacyjna:
- dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową i wpłacić przedpłatę na poczet kosztów programu
- wypełnić oryginalne formularze i dostarczyć wraz z wymaganymi dokumentami min. 10 tygodni przed planowanym rozpoczęciem programu
- na podstawie złożonych dokumentów rozpoczynamy procedurę poszukiwania pracodawcy, rezerwujemy kurs, zakwaterowanie, przejazd (zgodnie z życzeniami w karcie zgłoszeniowej)
- ok. 5 tygodni przed planowanym wyjazdem lub po otrzymaniu oferty pracy/praktyki/akceptacji do programu przesyłamy kosztorys, na podstawie którego należy dokonać pozostałej wpłaty
- przed wyjazdem uczestnik otrzymuje niezbędne dokumenty do rozpoczęcia programu.
- w trakcie kursu poprzedzającego praktyki studenci spotykają się na interview z potencjalnymi pracodawcami

INTERNATIONAL WORK TRIAL


Informacje o programie:

Program ten jest przeznaczony dla młodych osób w wieku 16 - 19 lat, chcących doskonalić znajomość języka angielskiego oraz mających małe lub wcale nie posiadających doświadczenia zawodowego. Program ten jest bardzo przydatny a jego efekty przynoszą korzyści w dalszej edukacji i pracy zawodowej. Jest to niezwykła okazja do sprawdzenia swoich umiejętności językowych w prawdziwej pracy.

Program oferowany jest w dwóch opcjach:
I opcja: niepłatna praca w prywatnej firmie bez kursu
II opcja: kurs języka angielskiego i niepłatna praca w prywatnej firmie


 

Warunki programu:

- 16 - 19 lat
- znajomość języka na poziomie średniozawansowanym
- własne kieszonkowe
- proponowane stanowiska pracy to: pomocnik w sklepie, pomocnik w biurach podróży i innych
- uczestnicy tego programu nie mogą wybierać stanowiska pracy, muszą zaakceptować oferowane przez szkołę propozycje
- dobra znajomość języka angielskiego

Czas trwania:

- od 2 do 6 tygodni
- I opcja: niepłatna praca w prywatnej firmie bez kursu
- II opcja: 1 tydzień kursu językowego + 3 tygodnie niepłatnej pracy w prywatnej firmie


Lista dokumnetów:

- karta zgłoszeniowa
- pisemne pozwolenie na pracę od rodziców

Opłaty obejmują:

- I opcja: znalezienie pracodawcy, nadzór podczas programu
- II opcja: j.w. oraz tygodniowy kurs, zakwaterowanie i wyżywienie u rodziny podczas przez 4 tygodnie

Procedura kwalifikacyjna:
- dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową i wpłacić przedpłatę na poczet kosztów programu
- wypełnić oryginalne formularze i dostarczyć wraz z wymaganymi dokumentami min. 10 tygodni przed planowanym rozpoczęciem programu
- na podstawie złożonych dokumentów rozpoczynamy procedurę poszukiwania pracodawcy, rezerwujemy kurs, zakwaterowanie, przejazd (zgodnie z życzeniami w karcie zgłoszeniowej
- ok. 5 tygodni przed planowanym wyjazdem lub po otrzymaniu oferty pracy/praktyki/akceptacji do programu przesyłamy kosztorys, na podstawie którego należy dokonać pozostałej wpłaty
- przed wyjazdem uczestnik otrzymuje niezbędne dokumenty do rozpoczęcia programu.


INTERNSHIPS UK


Informacje o programie:


Program niepłatnych praktyk jest przeznaczony dla studentów, absolwentów oraz młodych pracowników chcących nauczyć się języka obcego oraz zdobyć doświadczenie zawodowe i umiejętności niezbędne w dalszej karierze zawodowej. Warunkiem udziału jest dobra znajomość języka obcego. Jeżeli praktyki są częścią programu studiów potrzebne jest zaświadczenie z uczelni. Celem programu jest: doskonalenie znajomości języka obcego w profesjonalnym środowisku, zdobycie cennych zawodowych umiejętności praktycznych w międzynarodowym biznesie, podniesienie własnych kwalifikacji niezbędnych w poszukiwaniu pracy, praktyka w tzw. international business culture, szkolenie umiejętności interpersonalnych i poznanie nowych ludzi, szkolenie znajomości języka obcego. Firmy w jakich można podjąć pracę to: marketing and sales, travel and tourism, banking and economics, hotel and catering, import/export, engineering, finance and accounting, advertising, public relations, administration and clerical, information technology, human resources, languages, medical, design, insurance, law, fashion, media, itp. Praktykant jest kierowany do firmy zgodnie z kierunkiem studiów lub wykonywaną pracą. W opcji przed rozpoczęciem praktyk studenci mogą odbyć kurs języka angielskiego na którym poznają nie tylko techniki międzynarodowego biznesu ale także zagadnienia kulturalno społeczno - gospodarcze współczesnej Wielkiej Brytanii. Kurs trwa min. 1 tydzień.


 
Program jest oferowany w dwóch opcjach:
I opcja: same praktyki
II opcja: kurs + praktyki

Warunki programu:
- studenci i niedawni absolwenci szkół wyższych, licencjackich, pomaturalnych, policealnych
-odbycie tygodniowego kursu praktycznego j. angielskiego (techniki rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznej, terminologia z dziedziny biznesu itp.)
- zajęcia odbywają się w 8-osobowych grupach
- podczas trwania kursu student odbywa rozmowy kwalifikacyjne (starając się o praktyki w firmach)
- dobra znajomość j. angielskiego (na poziomie komunikatywnym)
- własne kieszonkowe
- zakwaterowanie u rodziny angielskiej lub w akademikach


Czas trwania:
- od 1 do 12 miesięcy
- program jest dostępny przez cały rok
 
Lista dokumentów:
- karta zgłoszeniowa

- 3 zdjęcia
- curriculum vitae, list motywacyjny

Opłaty obejmują:
- I opcja: znalezienie pracodawcy i nadzór podczas programu
- II opcja: j.w oraz tygodniowy kurs przed rozpoczęciem programu

Procedura kwalifikacyjna:
- dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową i wpłacić przedpłatę na poczet kosztów programu
- wypełnić oryginalne formularze i dostarczyć wraz z wymaganymi dokumentami min. 10 tygodni przed planowanym rozpoczęciem programu
- na podstawie złożonych dokumentów rozpoczynamy procedurę poszukiwania pracodawcy, rezerwujemy kurs, zakwaterowanie, przejazd (zgodnie z życzeniami w karcie zgłoszeniowej); następnie skontaktujemy się z kandydatem w celu umówienia rozmowy telefonicznej z przyszłym pracodawcą i wkrótce poinformujemy czy kandydat został zaakceptowany do programu
- ok. 5 tygodni przed planowanym wyjazdem lub po otrzymaniu oferty pracy/praktyki/akceptacji do programu przesyłamy kosztorys, na podstawie którego należy dokonać pozostałej wpłaty
- przed wyjazdem uczestnik otrzymuje niezbędne dokumenty do rozpoczęcia programu.