WORK UK - ANGLO TRAINING EXPERIENCE

Anglia Irlandia USA

OPIS PROGRAMU
Program ATE jest doskonałą forma wyjazdu zarobkowego dla wszystkich osób pragnących zdobyć doświadczenie zawodowe za granicą. Pewne warunki socjalne, atrakcyjne wynagrodzenie, pewność wyjazdu opartego o Work Permit, certyfikat UCLES, możliwość poprawienia znajomości języka angielskiego oraz szansa na spędzenie wielu niezapomnianych chwil wśród młodych ludzi z całego świata pracujących w brytyjskich hotelach, to niewątpliwe zalety tego programu.
Anglo Training Experience adresowany jest do wszystkich osób, które posiadają świadectwo maturalne, minimum średni poziom języka angielskiego i nie ukończyły 28. Praktyki mogą trwać od 3 do 12 miesięcy, a zgłoszenia przyjmowane są przez cały rok.

CERTYFIKAT
Po ukończeniu praktyki wydawany jest certyfikat "Standard Work Experience". Certyfikat ten jest sygnowany przez UCLES (University of Cambridge Local Examination Syndicate). Jest to honorowany na całym świecie dowód zdobycia realnego doświadczenia zawodowego. Hotel na życzenie praktykanta wydaje również dodatkowe referencje.

PRAKTYKA I PRACA
Praktyka w hotelu obejmuje 3 działy: Restauracja / Bar, Recepcja i Dział Obsługi Pokoi. O rodzaju pełnionych obowiązków decyduje dyrekcja hotelu w oparciu o kwalifikacje zawodowe, stopień znajomości języka oraz aktualne zapotrzebowanie na dane stanowiska w hotelu. Celem praktyki jest umożliwienie praktykantom zaliczenia możliwie wielu funkcji, aby lepiej mogli poznać warunki pracy i zasady funkcjonowania hotelu. W tabeli umieszczone są przykładowe zajęcia jakie wykonują praktykanci w zależności od ich poziomu języka.
Osobnym stanowiskiem jest pozycja "Trainee Chef". Osoba pracująca na tym stanowisku pomaga szefowi kuchni w jej prowadzeniu, a w przypadku jego absencji, przejmuje dodatkowo jego obowiązki. Jest to stanowisko bardzo poszukiwane, dlatego zgłoszenie chęci odbycia praktyki jako "Trainee Chef" znacznie upraszcza proces wyszukiwania hotelu.
Na to stanowisko przyjmowani są tylko mężczyźni posiadający nawet minimalne doświadczenie w pracy w kuchni i tylko na okresy powyżej 6 miesięcy.

HOTELE
W programie bierze udział kilkaset hoteli na terenie całej Wielkiej Brytanii. Są to zarówno hotele duże (pow. 100 pokoi), jak i małe, rodzinne tzw. "Inn's" (restauracja i 5-15 pokoi gościnnych). Programem objęte są również duże sieci hoteli (np. Choice Hotels Europe, British Trust Hotels, Britannia Hotels) oraz sieci hosteli należących do YHA (Youth Hostel Association) i SYHA (Scottish Youth Hostel Association). Wszystkie hotele spełniają wysokie brytyjskie normy dotyczące higieny i bezpieczeństwa pracy.
Typowym hotelem biorącym udział w programie jest trzygwiazdkowy hotel w turystycznej miejscowości, z ok. 40 pokojami, restauracją i centrum konferencyjnym. Należy zwrócić uwagę, że hotele często znajdują się w niewielkich miejscowościach, np. o turystycznym charakterze.
Praktykanci mogą w dokumentach aplikacyjnych zaznaczyć region, który im odpowiada. Postaramy się spełnić tą sugestię, ale nie możemy tego zagwarantować, gdyż to hotele decydują o doborze praktykantów.

ZAROBKI
Hotele rozliczają się z praktykantami stosując stawki godzinowe (minimalne ustawowe stawki w UK za godzinę wynoszą odpowiednio dla osób powyżej 22 roku życia 4,85 GBP.
Od kwoty brutto pracodawca odejmuje pewną kwotę z tytułu zakwaterowania wraz z mediami i koszt wyżywienia (średnio: 30 GBP tygodniowo). Od kwoty brutto jest także pobierana kwota, będąca zaliczką na podatek dochodowy - ok. 10% i opłatę na National Insurance. Praktykantom przysługuje prawo zwrotu kwot pobranych jako zaliczki na podatek dochodowy. Po przyjeździe do kraju TEE pomaga w uzyskaniu zwrotu podatku. Zdecydowana większość hoteli wypłaca tygodniowe pensje. Może się zdarzyć, że hotel będzie stosował miesięczny system wynagrodzeń, w tej sytuacji hotele wypłacają część wynagrodzenia zaliczkami w ciągu całego miesiąca.
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE Pracodawca gwarantuje zakwaterowanie, które znajduje się najczęściej w hotelu (mogą to być pokoje hotelowe), ewentualnie w budynku socjalnym w pobliżu hotelu. Pokoje są najczęściej 1 lub 2 osobowe.
Wyżywienie obejmuje 2 lub 3 posiłki dziennie. Niezwykle rzadko zdarza się, że hotel nie oferuje posiłków w ogóle lub oferuje tylko śniadanie. W takiej sytuacji jest przewidziana dodatkowa kwota na posiłki lub hotel potrąca od wypłaty mniejszą kwotę z tytułu zakwaterowania i wyżywienia.

PRZEJAZD
Hotele biorące udział w programie znajdują się praktycznie na terenie całej Wielkiej Brytanii, czasami w najodleglejszych jej zakątkach. Z tego powodu niezwykle ważne jest, aby dojazd na miejsce przebiegał bezproblemowo i był z góry wytyczony, w czym staramy się pomóc. Najczęściej podróżuje się do Londynu autokarem z Polski (koszt 300-500 PLN w obie strony), a potem z Londynu autokarami National Express dociera się do praktycznie wszystkich większych miejscowości w Wielkiej Brytanii. Koszt takiego przejazdu waha się w przedziale 8-35 GBP.

UBEZPIECZENIE
Wszyscy praktykanci w trakcie pracy podlegają ogólnemu ubezpieczeniu pracodawcy. Dodatkowym zabezpieczeniem jest możliwość powołania się na umowę międzynarodową zawartą między Polską a Wielką Brytanią o dostępie do bezpłatnej opieki medycznej w nagłych przypadkach w placówkach NHS - National Health Service. Wszystkim wyjeżdżającym polecamy zakupienie karty zniżkowo - ubezpieczeniowej Euro<26, dzięki niej można być dodatkowo ubezpieczonym na bardzo korzystnych warunkach, aż do roku ciągłego pobytu za granicą.

PROCEDURA
Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:
- posiadanie świadectwa maturalnego,
- średni poziom języka angielskiego,
- wiek 18-35 lat,
- ważny paszport przez cały zadeklarowany okres pobytu.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (szczególnie w okresie wakacyjnym) decydującą rolę będzie odgrywała jak najwcześniejsza data złożenia aplikacji. Pewne znaczenie mają również dodatkowe kwalifikacje, takie jak:
- posiadanie doświadczenia zawodowego w branży hotelarskiej, turystycznej i gastronomicznej,
- pobyt na podobnych programach w innych krajach anglojęzycznych,
- jak najlepszy poziom języka angielskiego (od Upper Intermediate, Advanced, Proficiency),
- ukończone studia wyższe.

Aplikant składa następujące dokumenty:
- CV, list motywacyjny,
- Karta zgłoszeniowa,
- 1 zdjęcie paszportowe oraz zdjęcie sylwetki
- Podpisane ogólne warunki zgłoszenia.

Dodatkowo aplikant może przedłożyć:
- referencje od poprzednich pracodawców z branży hotelarskiej lub gastronomicznej,
- w przypadku osób studiujących - zaświadczenie o pobieraniu nauki,
- osoby po studiach - kserokopia dyplomu,
- kserokopie certyfikatów i potwierdzenia odbytych kursów, np. certyfikaty językowe (First, Advanced, Proficiency Certificate, LCCI, TOEFL).

Aplikant składając wypełnione dokumenty (wzory dokumentacji i instrukcje otrzymają Państwo we wszystkich naszych biurach oraz u autoryzowanych agentów) zobowiązany jest napisać krótką rozprawkę w j. angielskim, aby dać nam możliwość oszacowania poziomu języka angielskiego. W razie wątpliwości przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim. Osoby posiadające np. certyfikat FCE lub wyższy są zwolnione z testu językowego.

WAŻNE: Aplikacje na okres wakacji powinny zostać złożone na 4 miesiące przed deklarowaną datą wyjazdu.
Aplikacje na pozostałe okresy powinny być złożone na 3 miesiące przed deklarowaną datą wyjazdu.