BAZA KORESPONDENCYJNA SERWISU JEZYKI.NET.PL

Regulamin | Rules | Ordnung
1. Zakaz wysyłania reklamy na adresy mailowe! No commercial! Werbung Verboten!
2. Wpisy bez adresu e-mail będą kasowane! Entrys without e-mail will be deleted! Eintragungen ohne E-Mail werden gelöscht!
3. Wpisy mogą być kasowane na życzenie ogłoszeniodawcy, jeżeli polecenie skasowania zostanie wysłane z tego samego adresu e-mail do webmastera! Your entry can be deleted, if you sent the message from the same e-mail to the webmaster! Deine Eintragung kann gelöscht werden, wenn die Info von derselben E-Mail an den Webmaster geschickt wird!Ilość wpisów do Bazy Danych | Number of entrys | Zahl der Eintragungen: 22

Dodaj wpis do Bazy Danych | Add your entry to the databese | Auf die Datenbank eintragen | Panel administracyjny

Imię lub Ksywka | Your Name | Vorname oder Spitzname: dominika
Adres e-mail | Your e-mail | E-Mail-Adresse: minia-22@tlen.pl
Kraj (Miasto) | Country (City) | Land (Stadt): Polska (Olsztyn)
Wiek | Age | Alter: 23
Z kim chesz korespondować i w jakim języku? | Who do you want to write to and in which language? | Mit wem willst du korrespondieren und in welcher Sprache?: italiano english with students in my age
Twoja znajomość jezyka | Your Knowledge of language | Deine Sprachkenntnisse:
Data wpisu | Date | Datum: 20:08 03-01-2006

Imię lub Ksywka | Your Name | Vorname oder Spitzname: ajakaga
Adres e-mail | Your e-mail | E-Mail-Adresse: ajakaga@o2.pl
Kraj (Miasto) | Country (City) | Land (Stadt): Poland(Warsaw)
Wiek | Age | Alter: 18
Z kim chesz korespondować i w jakim języku? | Who do you want to write to and in which language? | Mit wem willst du korrespondieren und in welcher Sprache?: I would like to write with somebody in ehglish. There is no metter what sex this persol is and what age and nationality.
Twoja znajomość jezyka | Your Knowledge of language | Deine Sprachkenntnisse:
Data wpisu | Date | Datum: 21:44 01-01-2006

Imię lub Ksywka | Your Name | Vorname oder Spitzname: Kamila
Adres e-mail | Your e-mail | E-Mail-Adresse: camilkaa@yahoo.co.uk
Kraj (Miasto) | Country (City) | Land (Stadt): Poland(Koszalin)
Wiek | Age | Alter: 18
Z kim chesz korespondować i w jakim języku? | Who do you want to write to and in which language? | Mit wem willst du korrespondieren und in welcher Sprache?: with somebody who speaks english. It doesn\'t matter what age and sex.
Twoja znajomość jezyka | Your Knowledge of language | Deine Sprachkenntnisse:
Data wpisu | Date | Datum: 19:46 05-12-2005


Nowsze wpisy | Next Entrys | Nexte Eintragungen | | Starsze wpisy | Previous Entrys | Frühere EintragungenCopyrught Pintos Skierniewice 2001
http://www.pintos.mecenat.pl