BAZA KORESPONDENCYJNA SERWISU JEZYKI.NET.PL

Regulamin | Rules | Ordnung
1. Zakaz wysyłania reklamy na adresy mailowe! No commercial! Werbung Verboten!
2. Wpisy bez adresu e-mail będą kasowane! Entrys without e-mail will be deleted! Eintragungen ohne E-Mail werden gelöscht!
3. Wpisy mogą być kasowane na życzenie ogłoszeniodawcy, jeżeli polecenie skasowania zostanie wysłane z tego samego adresu e-mail do webmastera! Your entry can be deleted, if you sent the message from the same e-mail to the webmaster! Deine Eintragung kann gelöscht werden, wenn die Info von derselben E-Mail an den Webmaster geschickt wird!Imię lub Ksywka | Your Name | Vorname oder Spitzname

Adres e-mail | Your e-mail | E-Mail-Adresse

Kraj (Miasto) | Country (City) | Land (Stadt)

Wiek | Age | Alter

Z kim chesz korespondować i w jakim języku? | Who do you want to write to and in which language? | Mit wem willst du korrespondieren und in welcher Sprache?

Twoja podobizna | Your Emote | Dein Abbild (Przykładowe twarze | Emots example | Gesichtsbeispiele)

Twoja znajomość jezyka | Your Knowledge of language | Deine Sprachkenntnisse


Copyrught Pintos Skierniewice 2001
http://www.pintos.mecenat.pl