BAZA KORESPONDENCYJNA SERWISU JEZYKI.NET.PL

Regulamin | Rules | Ordnung
1. Zakaz wysyłania reklamy na adresy mailowe! No commercial! Werbung Verboten!
2. Wpisy bez adresu e-mail będą kasowane! Entrys without e-mail will be deleted! Eintragungen ohne E-Mail werden gelöscht!
3. Wpisy mogą być kasowane na życzenie ogłoszeniodawcy, jeżeli polecenie skasowania zostanie wysłane z tego samego adresu e-mail do webmastera! Your entry can be deleted, if you sent the message from the same e-mail to the webmaster! Deine Eintragung kann gelöscht werden, wenn die Info von derselben E-Mail an den Webmaster geschickt wird!Ilość wpisów do Bazy Danych | Number of entrys | Zahl der Eintragungen: 22

Dodaj wpis do Bazy Danych | Add your entry to the databese | Auf die Datenbank eintragen | Panel administracyjny

Imię lub Ksywka | Your Name | Vorname oder Spitzname: Tyler
Adres e-mail | Your e-mail | E-Mail-Adresse: tyler470@gmail.com
Kraj (Miasto) | Country (City) | Land (Stadt): USA
Wiek | Age | Alter: home
Z kim chesz korespondować i w jakim języku? | Who do you want to write to and in which language? | Mit wem willst du korrespondieren und in welcher Sprache?: I like your logo. Well done! This will be my first time visiting. I found lots of intresting things here. Congratulations! http://cheap9viagra.blogspot.com cheap viagra
Twoja znajomość jezyka | Your Knowledge of language | Deine Sprachkenntnisse:
Data wpisu | Date | Datum: 08:32 23-03-2007

Imię lub Ksywka | Your Name | Vorname oder Spitzname: Tyler
Adres e-mail | Your e-mail | E-Mail-Adresse: tyler470@gmail.com
Kraj (Miasto) | Country (City) | Land (Stadt): USA
Wiek | Age | Alter: home
Z kim chesz korespondować i w jakim języku? | Who do you want to write to and in which language? | Mit wem willst du korrespondieren und in welcher Sprache?: I like your logo. Well done! This will be my first time visiting. I found lots of intresting things here. Congratulations! http://cheap9viagra.blogspot.com cheap viagra
Twoja znajomość jezyka | Your Knowledge of language | Deine Sprachkenntnisse:
Data wpisu | Date | Datum: 08:32 23-03-2007

Imię lub Ksywka | Your Name | Vorname oder Spitzname: Asia
Adres e-mail | Your e-mail | E-Mail-Adresse: asioll@interia.pl
Kraj (Miasto) | Country (City) | Land (Stadt): polska Łódź
Wiek | Age | Alter: 20
Z kim chesz korespondować i w jakim języku? | Who do you want to write to and in which language? | Mit wem willst du korrespondieren und in welcher Sprache?: Chciałabym korespondować z kimś po angielsku.
Twoja znajomość jezyka | Your Knowledge of language | Deine Sprachkenntnisse:
Data wpisu | Date | Datum: 16:31 04-01-2006


Nowsze wpisy | Next Entrys | Nexte Eintragungen | | Starsze wpisy | Previous Entrys | Frühere EintragungenCopyrught Pintos Skierniewice 2001
http://www.pintos.mecenat.pl