EGZAMINY JĘZYKOWE

Jeżeli szukasz informacji o egzaminach językowych, to właśnie tu możesz je znaleźć. Kliknij na interesujący cię język a następnie na skrót nazwy egzaminu. Na razie do wyboru są tylko trzy języki. Być może wkrótce pojawią się kolejne.


j. angielski j. niemiecki j. francuskiEgzaminy z j. angielskiego

Certyfikaty z angielskiego są potwierdzeniem, że znamy ten język na tyle dobrze, by móc bez problemu studiować w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Australii. Każda uczelnia może jednak wymagać od kandydatów innych egzaminów. Oto one:

TOEFL CAE CPE SAT I SAT II GRE GWAT IELTS CULT UEEC / UNSW

Egzaminy honorowane w USA, Wielkiej Brytanii i Australii


TOEFL - czyli Test of English as a Foreign Language - Sprawdza znajomość angielskiego na poziomie potrzebnym do codziennego życia w środowisku akademickim. Egzamin można zdawać na dwa sposoby, wypełniając ankietę na papierze lub bardziej nowocześnie - w komputerze. W Polsce jednak zdaje się tylko wersje papierową.Test składa się z czterech części sprawdzających rozumienie tekstu słyszanego i czytanego oraz umiejętność pisania eseju na zadany temat. Można otrzymać maksymalnie 677 punktów, w wersji papierowej lub 300 w wersji komputerowej.
Większość szkól akceptuje wynik 550 (w wersji papierowej) lub 213 (w wersji komputerowej) jako potwierdzenie dobrej znajomości języka. Najbardziej prestiżowe szkoły podnoszą jednak poprzeczkę i wymagają odpowiednio 600 i 250 punktów.
Wynik TOEFL ważny jest przez dwa lata od momentu zdania testu, jeżeli ma być przesłany do uczelni jako potwierdzenie znajomości języka
 
TOEFL można zdawać praktycznie na całym świecie. W Polsce egzamin odbywa się pięć razy w roku m.in. w takich miastach jak Warszawa, Gdańsk, Poznań. Szczegóły na stronie internetowej TOEFL: www.toefl.org . W innych terminach można go zdawać w Berlinie lub w Wilnie informacje również w Fundacji Fulbrighta - www.fulbright.edu.pl). Wersja papierowa - egzamin trwa około czterech godzin. Kosztuje 110 dolarów, W opłatę wliczone jest przesłanie wyników egzaminu do czterech uczelni wybranych przez zdającego. Kursy przygotowawcze do egzaminu prowadzi większość szkół językowych, 70 godzin kosztuje ok. 1300 zł (w cenie podręczniki i materiały dodatkowe).
Wersja komputerowa - w tej wersji egzamin można zdawać w USA, trzeba się tylko zarejestrować telefonicznie na trzy dni przed terminem: 0-01800 468 63 35. W czasie tej rejestracji podaje się numer karty kredytowej i płaci za test ok. 100 dolarów. My musimy pojechać do Berlina, Pragi lub Wilna, by zdawać TOEFL na komputerze. Informacji o terminach udziela Fundacja Fulbrighta:
Centrum Informacji o Studiach w USA: ul. Nowy Świat 4, Warszawa, tel.: O 22 625 69 78, www.fulbright.edu.pl.

CAE - czyli Certificate in Advenced English - egzamin z angielskiego na poziomie zaawansowanym, po raz pierwszy przeprowadzony w 1991 roku. Podobnie jak CPE składa się z pięciu części. Przeprowadzany jest również dwa razy do roku w ośrodkach egzaminacyjnych British Council. Na wyniki czeka się dziewięć tygodni. Oceny pozytywne to A, B i C. Kosztuje ok. 540 zł.
Informacje: www.britishcouncil.pl .

CPE - czyli Certificate of Proficiency in English. Najbardziej zaawansowany z egzaminów organizowanych przez University of Cambridge Local Examination Syndicate. Składa się z pięciu części: czytanie, pisanie (jedno wypracowanie może być o wybranej przez nas lekturze), gramatyka i słownictwo, słuchanie, mówienie. Przeprowadzany dwa razy w roku w sesji letniej i zimowej, w 18 miastach Polski, przez ośrodki British Council. Na wyniki czeka się około dziewięciu tygodni. Oceny pozytywne to A, B i C. Kosztuje ok. 570 zł. Wiele szkól językowych prowadzi kursy przygotowujące do tego egzaminu.
Informacje: www.britishcouncil.pl .Inne egzaminy potrzebne w USA.

Często jedynym warunkiem przyjęcia studenta z zagranicy jest zdanie TOEFL, bardziej prestiżowe uczelnie wymagają też egzaminów SAT l i SAT II. Dodatkowe egzaminy trzeba zdawać również na uczelnie biznesowe, medyczne i prawnicze. SAT l albo SAT II to odpowiedniki naszej matury, GMAT - egzamin wstępny na studia kierunkowe, GRE - egzamin wstępny na studia podyplomowe.

SAT I - czyli Scholastic Apatitude Test - to egzamin z matematyki i angielskiego. Jest punktowany w skali od O do 1600 (po 800 punktów dla każdego przedmiotu). Aby dostać się na studia, trzeba zdobyć zazwyczaj 1100-1200 punktów. Test z matematyki sprawdza zdolność logicznego myślenia kandydata, a egzamin językowy, czy jego słownictwo nie ogranicza się tylko do mowy potocznej.

SAT II - czyli Scholastic Apatitude Test - dawniej nazywany Achievement Test (AC), to odmiana SAT l, tyle że zdawana z różnych przedmiotów. Do wyboru mamy: literaturę anglojęzyczną, historię USA, historię powszechną, matematykę (poziom wyższy i niższy), biologię, chemię, fizykę i języki: angielski, chiński, francuski, niemiecki, hebrajski, włoski, japoński, koreański, łacinę, hiszpański. Test z każdego przedmiotu trwa 60 minut. Żeby dostać się na wybraną uczelnie, trzeba zaliczyć takie specjalistyczne testy z dwóch lub trzech przedmiotów.
Z każdego można zdobyć maksymalnie 800 punktów. Wynik powyżej 600 daje szanse na przyjęcie do prestiżowej szkoły. Egzaminy SAT l i SAT II odbywają się sześć razy w roku (w październiku, listopadzie, styczniu, marcu, kwietniu i czerwcu) tylko w American School of Warsaw
w Konstancinie-Jeziornie. Trwają po trzy godziny, a na wyniki czeka się około sześciu tygodni. Każdy egzamin kosztuje 45 dolarów (ok.190zl).
American School of Warsaw w Konstancinie-Jeziornie, tel.: O 22 702 85 10. Informacje: www.collegeboard.com . Równoznaczny z egzaminami SAT l i SAT II jest egzamin ACT (American College Testing Assessment Test, zdawany na razie tylko w USA).

GRE - Zdają go wszyscy kandydaci na studia magisterskie i doktoranckie w USA, oprócz osób wybierających się na studia biznesowe, medyczne i prawnicze. Egzamin zdaje się w USA. Kiedy egzamin będzie można zdawać w Polsce, dowiemy się na stronach internetowych: www.gre.org lub w Fundacji Fulbrighta, www.fulbright.edu.pl . Egzamin kosztuje 160 dolarów.

GWAT - egzamin na studia biznesowe. Zdaje się go w USA. Zdający przeprowadza konwersacje, pisze test z matematyki oraz dwa eseje. Można otrzymać od 200 do 700 punktów. Każda uczelnia wymaga innej liczby punktów, ale rzadko które przyjmują kandydatów z wynikiem niższym niż 500. Najlepsze szkoły MBA wymagają od kandydatów od 580 do 650 punktów. Egzamin kosztuje 210 dolarów. Kiedy egzamin będzie można zdawać w Polsce, dowiemy się na stronach internetowych: www.gmat.org lub w Fundacji Fultoghta.

Egzaminy wymagane w Wielkiej Brytanii i Australii

Na jakim poziomie musimy żnąc angielski, żeby studiować w Wielkiej Brytanii, określa uczelnia. Oprócz CAE, CPE lub TOEFL honorowany jest egzamin IELTS. ELTS jest uznawany także w Australii oraz w ponad 170 uniwersytetach w USA.

IELTS - Egzamin, odbywający się zazwyczaj jednego dnia, składa się z czterech części. Są to testy: na rozumienie ze słuchu (listening), pisanie (writing), mówienie (speaking), test na rozumienie tekstu
 
pisanego (reading). IELTS jest przeprowadzany w biurach British Council w Warszawie i Krakowie. Na wyniki egzaminu czeka się około dwóch tygodni. Kandydat nie dostaje certyfikatu, tylko raport (Test Report Form - TRF) z informacjami o jego umiejętnościach językowych oraz jaki moduł zdawał (Academic czy General Training). Jedna kopia raportu zostaje wysłana do uczelni, drugą dostaje kandydat. Raport składa się z pięciu ocen - czterech za każdą z części (słuchanie, pisanie, mówienie i czytanie) oraz
oceny całościowej w skali od 1-9. Wynik egzaminu jest ważny przez dwa lata. Uczenie przeważnie przyjmują kandydatów z ocena od 6 do 9 punktów. W razie niezadowalającego wyniku można powtórzyć egzamin, ale nie wcześniej niż po trzech miesiącach od poprzedniego testu. (speaking), test na rozumienie tekstu pisanego (reading). IELTS jest przeprowadzany w biurach British Council w Warszawie i Krakowie. Na wyniki egzaminu czeka się około dwóch tygodni. Kandydat nie dostaje certyfikatu, tylko raport (Test Report Form - TRF) z informacjami o jego umiejętnościach językowych oraz jaki moduł zdawał (Academic czy General Training). Jedna kopia raportu zostaje wysłana do uczelni, drugą dostaje kandydat. Raport składa się z pięciu ocen - czterech za każdą z części (słuchanie, pisanie, mówienie i czytanie) oraz oceny całościowej w skali od 1-9. Wynik egzaminu jest ważny przez dwa lata. Uczenie przeważnie przyjmują kandydatów z ocena od 6 do 9 punktów. W razie niezadowalającego wyniku można powtórzyć egzamin, ale nie wcześniej niż po trzech miesiącach od poprzedniego testu.
Kandydaci powinni zarejestrować się nie później niż na 30 dni przed planowaną datą egzaminu. W Polsce można go zdawać w Warszawie i w Krakowie.
Informacje: Warszawa - tel.: O226955936, Kraków -tel.:0124285930
e-mail: exams@britishcouncil.pl, www.britishcouncil.pl/education/polexam.html, www.ielts.org

Inne egzaminy potrzebne w Australii

Oprócz egzaminu TOEFL, IELTS i CAE lub CPA australijskie uczelnie wymagają egzaminu CULT lub kursu UEEC.

CULT- czyli Combined Universities Language Test - egzamin z angielskiego przeprowadzany przez Institute of Languages w University of New South Wales w Sydney w Australii i honorowany na wszystkich uczelniach australijskich. Trzeba się na niego zapisać dwa tygodnie wcześniej. Egzamin składa się z czterech części: słuchanie (listening), mówienie (speaking), czytanie ze zrozumieniem (reading comprehension), pisanie (writing). Kosztuje 185 dolarów australijskich.
Informacje: www.lang.unsw.edu.au/cult.htm .

UEEC lub UNSW czyli Institute of Language's English Entry Course - 10-tygodniowy intensywny kurs angielskiego przeprowadzany przez Institute of Languages w University of New South Wales w Sydney. Minimum potrzebne do ukończenia kursu to ocena C (czyli 6,5). Świadectwo ukończenia tego kursu daje wstęp na niektóre uczelnie.
Informacje: www.unsw.edu.auEgzaminy z j. niemieckiego

Uczelnie w Niemczech i Austrii uznają kilka egzaminów przeprowadzanych przez Instytut Goethego, tamtejsze uniwersytety oraz niektóre ze szkół prywatnych. Najczęsciej wymaganymi egzaminami są ZOP, KDS i GDS.

DSH
ZOP TestDaF ÖSD KDS GDS

Egzaminy uznawane w Niemczech i Austrii

DSH - czyli Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber -egzamin przeznaczony dla obcokrajowców ubiegających sie o przyjęcie na niemieckojęzyczne uczelnie; składa się z czterech części: słuchanie i mówienie, rozumienie tekstu pisanego, wypracowanie na zadany temat, sprawdzian znajomości zagadnień gramatycznych. Zdaje się go wyłącznie w Niemczech. Uniwersytety przyjmujące mogą dodawać własne zadania, warto więc przed egzaminem dowiedzieć się dokładnie, na co kładzie się nacisk, by dobrze się przygotować. Informacji na temat tego, czy wybrana przez nas uczelnia przeprowadza taki egzamin (sama lub we współpracy ze szkołą językową), należy szukać na uczelni. Tam też trzeba się dowiedzieć, ile kosztuje egzamin i kiedy można go zdawać.

ZOP - czyli Zentrale Oberstufenprüfung - egzamin dla zaawansowanych; po ok. 1200 lekcjach języka; wymaga dobrej znajomości potocznego języka (Umgangssprache) i rozumienia autentycznych niemieckojęzycznych tekstów. Na egzamin składają się dwie części: pisemna i ustna, sprawdza rozumienie (trzeba np. wykonywać podane instrukcje) oraz znajomość kultury i georgafii Niemiec. Egzamin można zdać w Instytucie Goethego i w autoryzowanych centrach w Polsce i na całym świecie. Wyniki otrzymuje się już po kilku dniach. Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Goethe-Institut
Pl. Defilad l,
PKiN X p.
00-901 Warszawa
tel.: O 22 656 68 52
e-mail: dead@dead.pl
Informacje nt. egzaminów w całej Polsce: www.goethe.de/ms/war

TestDaF - czyli Deutsch als Fremdsprache - egzamin uważany za niemiecki odpowiednik angielskiego egzaminu TOEFL (Test of English As a Foreign Language). Egzamin dla obcokrajowców wymagający dobrej znajomości języka niemieckiego. Składa się z czterech części: sprawdzianu rozumienia tekstu czytanego (LV) (60min.) i rozumienia tekstu usłyszanego (HV) (40 min.), wypracowania (Aufsatz) (65 min.) oraz części ustnej (30 min.). Można go zdać na niektórych wyższych uczelniach na wydziałach zajmującymi się językami obcymi - istytutach filologicznych lub germanistycznych. Terminy i miejsca zdawania egzaminów oraz testy znajdują się na stronie: www.testdaf.de.
Informacje: info@testdaf.de .
TestDaF-Institut
ElberfelderStr.103
58084 Hagen,
Niemcy tel.:0-04923319874080

ÖSD -czyli Österreichisches Sprachdiplom Deutsch - Grundstufe - egzamin potwierdzający znajomość
 
języka niemieckiego i podstawową umiejętnośćporozumiewania się w tym językuprzygotowany pod patronatem Federalnego Ministerstwa Nauki i Transportu, Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Federalnego Ministerstwa Nauki i Kultury Austrii. Można go zdawać na czterech poziomach. Trzeci - Mittelstufe wymaga bardzo dobrej znajomości języka i umiejętności radzenia sobie w skomplikowanych sytuacjach życiowych, czwarty to egzamin sprawdzający specjalistyczny język biznesowy. Przykładowe testy i szczegółowe informacje nt. ÖSD można znaleźć pod adresem: www.osd.at
Egzamin można zdać w 115 ośrodkach w Austrii i poza nią. Terminy ustalane są samodzielnie przez ośrodki.
Więcej informacji:
Instytut Austriacki w Warszawie
ul. Próżna 10 Ip.,
00-107 Warszawa,
tel.: O 22 620 1134 austcult@it.com.pl

KDS - czyli Kleines Deutsches Sprachdiplom - egzamin dla zaawansowanych przygotowany przez Intytut Goethego, składa się z kilku części
- sprawdza rozumienie tekstu (LV),
- umiejętność pisania (Aufsatz),
- zasób słownictwa,
- gramatykę,
- umiejętność wypowiadania się (część ustna),
- zagadnienia z geografii i kultury Niemiec. Można go zdawać dwa razy do roku - w maju i listopadzie w oddziałach Instytutu Goethego oraz w autoryzowanych centrach językowych na całym świecie.
Więcej informacji:
Goethe-Institut
PI.Defiladl,PKiN Xp.,
00-901 Warszawa
tel.: O 22 656 68 22
e-maił: sprache@goethe.pl

GDS - czyli Großes Deutsches Sprachdiplom - egzamin dla mocno zaawansowanych (bliskich poziomu native speakerów), można po nim uczyć niemieckiego w szkołach. Składa się z pięciu części:
- czytanie,
- pisanie,
- mówienie,
- gramatyka,
- dyktando.
Wymagana umiejętność płynnego wysławiania się na dowolny, również specjalistyczny temat. Przeprowadzany przez Instytut Goethego i autoryzowane centra na świecie w maju i grudniu. Egzamin GDS jest uznawany na całym świecie.
Więcej informacji:
Goethe-Institut
PI.Defiladl, PKiN X p.,
00-901 Warszawa
e-mail: sprache@goethe.pl
tel.:0-226566822Egzaminy z j. francuskiego

DELF DALF TAGE MAGE

Egzaminy uznawane we Francji

Egzamin w ambasadzie Francji jest wymagany zawsze, gdy ubiegały się o przyjęcie na pierwszy lub drugi rok studiów we Francji. Niektóre uczelnie wymagają go także wtedy, gdy staramy się dostać na wyższe lata studiów stacjonarnych i na podyplomowe.
Egzamin odbywa się w ambasadzie w lutym. Trwa trzy godziny i ma formę pisemną - wypracowanie na zadany temat oraz sprawdzian rozumienia tekstu słuchanego.
Prace sprawdzane są we Francji, a wyniki przesyłane wraz z resztą dossier do wybranej przez nas uczelni.
Z egzaminu w ambasadzie zwalnia polsko-francuska matura lub egzamin DALF.
Informacje: Ambasada Francji,
ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa,
teL O 22 529 30 00

DELF - czyli Diplôme d'Etudes en Langue Franćaise - sprawdza podstawową znajomość języka francuskiego. Jest dwustopniowy. Pierwszy stopień nie upoważnia jeszcze do podjęcia studiów we Francji, niektóre uczelnie honorują jednak drugi stopień.
Stopień I - to ocena podstawowych sprawności porozumiewania we wszystkich sytuacjach życiowych. Składa się z czterech części:
- wypowiedź ogólna (pisemna i ustna),
- wyrażanie poglądów i uczuć (sprawdzian ustny i pisemny),
- rozumienie tekstu czytanego i wypowiedź pisemna (sprawdzian pisemny i ustny),
- znajomość funkcjonowanie języka (rozumienie tekstu słuchanego, sprawdzian pisemny).
Stopień II - oprócz tego co w stopniu I, dodatkowo sprawdza znajomość kultury i cywilizacji i krajów francuskojęzycznych (część pisemna) oraz znajomość specjalistycznego słownictwa i wypowiedzi w wybranej dziedzinie (część pisemna). Egzamin DELF zdaje się w maju w ośrodkach Alliance Francaise w kraju.
Informacje: Alliance Francaise www.af-enpologne.fr

DALF -Diplôme Approfondi de Langue Franćaise - jest to egzamin międzynarodowy ustanowiony przez francuskie ministerstwo edukacji narodowej. Potwierdza biegłą znajomość języka francuskiego w mowie i piśmie. Honorowany przez wszystkie francuskie wyższe uczelnie, zwalnia z egzaminu w ambasadzie. Żeby przystąpić do egzaminu DALF, trzeba najpierw zdać egzamin DELF (l i II stopień) lub zaliczyć test sprawdzający - Test d'accśes au DALF, który zastępuje I i II stopień DELF.
 
Test d'accśes au DALF składa się z części pisemnej, oceniającej rozumienie czytanego tekstu (streszczenie lub krótkie wypracowanie), części ustnej (rozmowa z komisją na temat przeczytanego tekstu) oraz testu gramatyczne - leksykalnego. Zdaje się go w styczniu.
Sam egzamin DALF składa się z czterech części:
-  rozumienie czytanego tekstu i wypowiedź pisemna,
-  rozumienie tekstu słuchanego i wypowiedź ustna,
-  rozumienie tekstu pisanego i wypowiedź pisemna dotycząca wybranej dziedziny (nauki humanistyczne i społeczne, nauki przyrodnicze, ekonomia i prawo), sprawdzian znajomości słownictwa bardziej specjalistycznego,
- rozumienie tekstu słuchanego i wypowiedź ustna dotycząca wybranej
dziedziny, sprawdza słownictwo specjalistyczne. Egzamin DALF odbywa się w czerwcu w Instytucie Francuskim w Warszawie (tel.: O 22 826 62 71) i w oddziale instytutu w Krakowie (tel.:0124245350), w Maison de la Bretagne w Poznaniu (tel.: O 6185168 51) oraz w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu, (tel.:0713398422). Kursy przygotowujące do DALF prowadzą ośrodki Alliance Francaise w całym kraju (www.af-enpologne.pl).
Informacje: Alliance Francaise,
www.af-enpologne.fr

TAGE MAGE - Francuski odpowiednik egzaminu GMAT (Graduate Management Admission Test) ustandaryzowany test wstępny dla kandydatów do szkół biznesowych. Ocenia zdolności kandydatów do studiowania biznesu i zarządzania. Sprawdza rozumienie i umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność analitycznego, logicznego myślenia i wnioskowania oraz zdolności rachunkowe i językowe. Test składa się z 90 pytań, trwa 2 godziny. W żadnym wypadku nie jest to test ze specjalistycznej wiedzy ekonomiczno-biznesowej. Egzamin TAGE MAGE można zdać tylko we Francji w ośrodkach FNEGE (Fondation Nationale pour l'Enseignement de la gestion des Entreproses) i CIAM (Centre International d'Admission aux Etudes de Management). Kosztuje 47 euro. Egzaminy są organizowane kilka razy w roku. Lista ośrodków: www.fnege.fr/tagemage/calendrier.htm .
Terminy najbliższych sesji i inne informacje: www.tagemage.net lub www.fnege.fr/tagemage