Anglia Australia Austria Belgia Dania Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Niemcy Norwegia Portugalia Rep. Południowej Afryki Szkocja Szwecja USA    Włochy


Ogólne zasady uczestnictwa w Programie Au-Pair

Realizacja i zasady programu Au Pair zostały ujęte w Międzynarodowej Konwencji nr 68 "European Agreement on Au Pair Placement" z dnia 24.10.1969 r. Konwencja określa pobyt Au-Pair w Rodzinie Goszczącej, jako formę pośrednią między pobytem studenckim, a pobytem związanym z wykonywaniem pracy. Program organizowany jest w konsultacji z Międzynarodową Organizacją IAPA - International Au Pair Association.
Na przyjazd Au Pair czekają rodziny w następujących krajach:
Anglia, Australia, Austria, Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Szkocja, Szwecja, USA i Włochy.
Najkrótsze określenie zasad tego programu mieści się w zdaniu:
"Doskonalenie nauki obcego języka w zamian za opiekę nad dzieckiem najciekawszym rokiem mojego życia."
Wyjazd do obcego kraju stwarza możliwość poznania jego kultury i obyczajów. W trakcie pobytu można doskonalić znajomość języka obcego i nawiązać przyjaźnie, które nierzadko trwają przez całe życie.
Korzyść z możliwości uczestniczenia w tym programie jest niewymierna. W ciągu jednego roku, uczęszczając na kurs językowy, prowadzony przez rodowitych lektorów w kraju, przy braku kontaktu z innymi Polakami, powstaje niepowtarzalna okazja poznania języka i uzyskania doskonałych kwalifikacji, jakich nie można zdobyć w tak krótkim czasie na żadnym lektoracie w Polsce. Jako organizatorzy tego systemu gwarantujemy łatwą i przyjemną naukę języka obcego, bo nieustanny kontakt z Rodziną Goszczącą nakłaniać będzie do codziennych ćwiczeń. Stąd oferowana przez nas metoda jest gwarantowaną metodą nauczania języka obcego.
Od Rodzin Goszczących Au Pair otrzymywać będzie kieszonkowe - najczęściej stanowiące równowartość 200 Euro/ miesięcznie. Kwota ta może być wyższa, gdy Au Pair opiekuje się większą ilością dzieci jak troje, wykonuje dodatkowe prace ustalonych z Rodziną Goszczącą itd.
Wszystko co się wydarzy w domu Rodziny Goszczącej jest sprawą prywatną i nie może być roznoszone dalej. W czasie nieobecności rodziców nie wolno z dzieci spuścić oka, najlepiej się z nimi bawić, bo zabronione jest posadzenie ich przed telewizorem. W żadnym wypadku nie wolno dziecka uderzyć, krzyczeć, stosować kar bez omówienia ich z Rodzicami itp. Okres próbny trwać będzie od miesiąca do trzech miesięcy. Ten okres pozwoli podjąć ostateczną decyzje o dalszym pobycie w Rodzinie Goszczącej. Jeżeli istnieją podejrzenia, że współżycie nie ułoży się należycie, obie strony winny powiadomić o tym naszego Partnera Zagranicznego i oczekiwać zmiany Rodziny.
Rodzina polska może nie martwić się o swoja córkę, bowiem w ramach uczestniczenia w proponowanym programie, ma ona zabezpieczony pobyt w obcym kraju a codzienną opiekę sprawować będzie nasze Partnerskie Biuro w kraju pobytu, nadzorowane przez Międzynarodową Organizację IAPA.
Dodatkową gwarancją bezpieczeństwa będzie między innymi :
- udzielona i odebrana w Ambasadzie w Polsce na wykonywanie czynności Au Pair, na podstawie podpisanego i zatwierdzonego kontraktu przez władze wybranego Kraju,
- możliwość sprawdzenia wiarygodności organizacji która będzie się Au Pair opiekować za granicą,
- codzienna możliwość kontaktu z Rodziną w Polsce itd.

Au Pair musi akceptować zasadę iż zostanie wydalona z programu i będzie musiała wrócić do Polski na własny koszt jeśli:

- pogwałci ustalenia umowy lub zasady programu,
- sfałszuje jakiekolwiek informacje w dokumentach aplikacyjnych,
- będzie odpowiedzialna za powtarzające się problemy związane z pobytem w Rodzinach,
- nie będzie przestrzegała prawa kraju pobytu.

Kryteria selekcji i ogólne zasady programu są we wszystkich krajach podobne:

- ukończone 18 lat - górna granica wieku jest nieco inna w różnych krajach, najczęściej od 26 do 30 lat,
- ukończona szkoła średnia,
- dobry stan zdrowia potwierdzony świadectwem zdrowia na wydanym przez nas formularzu,
- niekaralność,
- możliwość przyjazdu na okres od 10 do 12 miesięcy (wyjątkowo w niektórych krajach na 3 miesiące w okresie wakacji).

Podstawowe obowiązki Au Pair sprowadzają się do:

- opieki nad dzieckiem (przez około 30 godzin tygodniowo, maksymalnie 45 godzin tygodniowo w USA), udziale w drobnych pracach domowych jak: przygotowywanie posiłków, pranie, gotowanie, zabawy z dzieckiem, odprowadzanie do szkoły itp., zgodnie z zapotrzebowaniem i zwyczajami Rodziny, przed lub po południu ( w tym wykonywania również drobnych prac domowych i współdziałania w utrzymania czystości w domu Rodziny Goszczącej),
- szanowania i przestrzegania zasad, zwyczajów, oraz tego czego rodzice nauczyli swe pociechy; w żadnych okolicznościach nie uderzenia dziecka, lub bycia agresywną wobec dzieci, pod żadnym pozorem nie zostawiania ich bez opieki,
- stałego uzgadniania z rodzicami form wychowywania (szczególnie: karania i nagradzania) dzieci,
- uczestniczenia w kursie języka obcego( z wyjątkiem pobytów wakacyjnych),
- nie starania się za granicą o dodatkowe zatrudnienie,
- pełnienia raz lub dwa razy w tygodniu czynności Babysitting,
- uzgadniania z Rodziną Goszcząca wszelkich planów wakacyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym,
- rozwiązywania z Agencją Au Pair w kraju pobytu problemów wynikających z układaniem współżycia z Rodziną Goszczącą a w przypadku znalezienia nowej Rodziny akceptowania przeprowadzki do innego miasta,
- pokrycia ewentualnych długów ( np. rachunków telefonicznych, itp.),
- zabrania ze sobą odpowiedniej kwoty pieniędzy, by móc nią dysponować w nieprzewidzianych sytuacjach.

Obowiązki Rodzin Goszczących najczęściej polegają na:

- bezpłatnym zakwaterowaniu Au Pair w samodzielnym pokoju,
- zapewnieniu pełnego wyżywienie w domu,
- przyznania w państwach europejskich 1 tygodnia urlopu płatnego po 6 miesiącach pracy i 2 tygodni po 12 miesiącach pracy,
- wypłacie kieszonkowego.
Au Pair Rodzinie Goszczącej zostanie przedstawiona (-y) przy pomocy:
- Ankiety Podstawowej,
- listu Au Pair do Rodziny Goszczącej,
- referencji potwierdzających doświadczenie w opiece nad dziećmi od dwóch różnych Rodzin,
- albumu fotograficznego z około 10 fotografiami kolorowymi w czasie opieki nad dziećmi,
- ksera pierwszej i ostatniej strony paszportu z danymi personalnymi.

Szczegółowy wykaz dokumentów wizowych przedstawiono przy omawianiu możliwości wyjazdu do danego kraju.
Akceptacja dokonana będzie na podstawie przekazanych materiałów aplikacyjnych i po rozmowie telefonicznej. Jeżeli ta ocena wypadnie korzystnie, zostanie wystawione formalne zaproszenie i tym samym zakończą się podstawowe formalności. Po przyjeździe do Rodziny Goszczącej należy powiadomić o tym fakcie naszą Agencję Partnerską. Do Agencji Au Pair International w Poznaniu należy wysłać sprawozdanie z pierwszych dni pobytu, które nas przekona, że właściwie zrealizowaliśmy nasza umowę z Au Pair.
Należy pamiętać aby przed wyjazdem znaleźć czas na wyrobienie wszelkich możliwych legitymacji zniżkowych i młodzieżowych np.:
Międzynarodowa Legitymacja Studencka (ISIC) - potwierdza tożsamość, upoważnia do ulg na bilety np. kolejowe, lotnicze, imprezy, wystawy. Ta legitymacja nie jest polisą ubezpieczenia zdrowotnego.
Karta International Youth Travel Card zwana GO 25, upoważnia do podobnych zniżek jak ISIC a jej posiadacz jest objęty ubezpieczeniem od kosztów leczenia (do kwoty 25 000 zł), lub nieszczęśliwych wypadków (do kwoty 12 500 zł).
Karta młodzieżowa Euro 26 jest kartą rabatową, która dodatkowo obejmuje ubezpieczenie jej posiadacza w czasie podróżowania po Europie.
Ubezpieczenia stanowią ważny problem w czasie pobytów wakacyjnych. Należy pamiętać, że ubezpieczenia z grupy ubezpieczeń zdrowotnych mogą być wykupywane u kilku Ubezpieczycieli. Należy rozeznać jakie ubezpieczenia często są oferowane na wyjazd do wybranego kraju. Wykupienie kilku ubezpieczeń ( najczęściej za niewielkie składki) umożliwi w razie potrzeby otrzymanie odszkodowania za to samo zdarzenie od kilku Ubezpieczycieli. Należy pamiętać, że w niektórych krajach, posiadacze kart płatniczych jak np. Visa czy American Express są automatycznie ubezpieczeni, jeżeli opłacili wyjazd taka kartą. W innych przypadkach należy pomyśleć o własnym ubezpieczeniu.
Aktualne koszty podajemy na stronie internetowej: www.aupairpl.com.pl do obejrzenia której serdecznie zapraszamy. Ogólna zasada stanowi, iż opłata administracyjna nigdy nie przekracza kwoty miesięcznego kieszonkowego jakie otrzymuje Au Pair. Niewątpliwie najtańszym jest udział w programie Au Pair w USA, a z krajów Europy w Belgii, Danii Holandii i Luxemburgu - koszty podróży są refundowane przez Rodzinę Goszczącą.
W Biurze (też w Oddziałach) BONA Au Pair International PL istnieją możliwości wnoszenia opłat w następujących systemach:

- zapłata gotówką po otrzymaniu karty aplikacyjnej,
- system rat (bez odsetek)- I rata musi być zapłacona w terminie do jednego miesiąca po podpisaniu umowy - pozostałe raty spłacone będą do czasu otrzymania dokumentów aplikacyjnych,
- system rat( z odsetkami) - płacony po wyjeździe - zgodnie z osobną umową ratalną stanowiącą integralną część niniejszej umowy,
- blokada środków na koncie dokonana do miesiąca od podpisania umowy.

Możliwość korzystania z systemu ratalnego musi być potwierdzona na piśmie na osobnych formularzach w terminie nie dalej jak 2 tygodnie od podpisania umowy. Po tym terminie wystąpienie o przyznanie systemu ratalnego będzie opiniowane negatywnie.

Przykładowy plan tygodnia dla Au Pair:

Rano 7.00
Przygotowanie śniadania. Nakrycie stołu, przygotowanie herbaty, mleka, chleba, kiełbasy, sera, dżemu. Przygotowanie dzieci do szkoły - przypilnowanie aby dzieci umyły zęby, pomoc w ich ubieraniu. Sprzątanie po śniadaniu; wyjście z psem, sprzątnięcie łóżek dzieci. Odprowadzenie najmłodszego dziecka do przedszkola na godzinę 9.00. Zamiatanie lub odkurzanie podłogi w jadalni, kuchni i w pokojach dziecinnych.
Około 12.00
Wyjście z psem na spacer. Pomoc w przygotowaniu obiadu, nakrycie do stołu, sprzątanie po obiedzie. Zabawy z dziećmi: nauka języka polskiego, zabawy po polsku, nauka polskich piosenek
Około 16.00
Wyjście na kurs języka (trzy razy w tygodniu). Zabawy z dziećmi po powrocie z kursu lub w czasie wolnym od kursu. Przygotowanie kolacji dla dzieci, sprzątanie po kolacji (starcie stołu na mokro).
Około 19.30
Sprzątanie razem z dziećmi pokoi po zabawie. Przypilnowanie aby dzieci wzięły prysznic, umyły zęby, pomoc w przebraniu dzieci w stroje nocne, przygotowanie łóżek, czytanie bajek, modlitwa, śpiewanie. W czwartek ( lub inny ustalony dzień wolny od kursu języka) prasowanie rzeczy dziecięcych. Od wiosny do jesieni co cztery dni koszenie kosiarką trawy w ogródku.